Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania je znepokojená mediálnou kampaňou, ktorá v ostatných dňoch zastrašuje obyvateľstvo v záujme očkovania proti osýpkam

Kampaň sa vôbec nevenuje závažným a tragicky prehliadaným rizikovým faktorom osýpok, kam patria: zrážanie teploty liekmi, deficit vitamínu A, vitamínu C, podvýživa, preľudnené bývanie, iné súbežné ochorenieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12474-iniciativa-pre-uvedomenie-si-rizik-ockovania-je-znepokojena-medialnou-kampanou-ktora-v-ostatnych-dnoch-zastrasuje-obyvatelstvo-v-zaujme-ockovania-proti-osypkam