Protest iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania protestuje proti postupu lekárskych autorít, ktoré suverénne odmietajú možnosť postvakcinačného úmrtia Maroška Skrucoňáka bez toho, aby prípad poznali.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13129-protest-iniciativy-pre-uvedomenie-si-rizik-ockovania

Nezodpovedné, strašné. Všetkým nečinným úradníkom by mala byť vyvovdená zodpovednosť, no čo čakáte, keď vidíme, čo je tu vo vláde, teraz sa prasce nenechajú pri koryte rušiť.