Vyhláška MZ SR je vraj v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov

Tvrdí to Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, ako aj Úrad na ochranu osobných údajovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11532-vyhlaska-mz-sr-je-vraj-v-rozpore-so-zakonom-o-ochrane-osobnych-udajov