10. máj 2015 je svetovým dňom Pohybu pre zdravie.

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyhlásila 10. máj za Svetový deň „Pohybu pre zdravie“ (Move for Health) s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita najčastejšie v kombinácii s nesprávnou výživou sa spolupodieľa na vzniku chronických ochorení ako sú ochorenia srdcovocievne, onkologické, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu a i.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13876-10-maj-2015-je-svetovym-dnom-pohybu-pre-zdravie