12. máj je medzinárodným dňom zdravotných sestier

  1. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých, verných svojmu namáhavému povolaniu, oddaných pomoci pacientom, nezriedka preťažených a často za úbohú almužnu pracujúcich našich najmilších zdravotných sestier.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13877-12-maj-je-medzinarodnym-dnom-zdravotnych-sestier