13. november je Medzinárodným dňom nevidiacich

  1. novembra 1745 sa narodil priekopník systematického vzdelávania nevidiacich Valentin Haüy a v roku 1784 založil v Paríži prvú školu pre nevidiacich. Práve vďaka nemu získal vzdelanie aj Louis Braille, tvorca Braillovho bodového písma. Medzinárodný deň nevidiacich si pripomíname od roku 1946.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13927-13-november-je-medzinarodnym-dnom-nevidiacich
1 Like