14. noveber - Svetový deň diabetu

Popis: Svetový deň diabetu sa pripomína od roku 1991 a je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN. V tento deň roku 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Betom v roku 1921 vynašli inzulín. Deň je oslavou pokroku v oblasti diabetu a jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o cukrovke, diagnostike a liečbe. Viac: https://www.jw.org/sk/kniznica/casopisy/g201409/cukrovka-2-typu-prevencia/ https://www.teraz.sk/spravy/zdravie-slovakov-s-diabetes-mellitus-p/506789-clanok.html https://sk.wikipedia.org/wiki/Frederick_Banting

Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14405-14-noveber-svetovy-den-diabetu