21. november 2007 je 2. Európsky deň cystickej fibrózy

  1. november 2007 je 2. Európsky deň cystickej fibrózy. Cieľom tohtoročnej akcie je zvýšiť povedomie odbornej a laickej verejnosti ale aj zabezpečiť vo všetkých Európskych krajinách najvyššiu možnú mieru zdravotnej starostlivosti


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3593-21-november-2007-je-2-europsky-den-cystickej-fibrozy