21. október - Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň Alzheimerovej choroby - Svetový deň Alzheimerovej choroby je podporovaný organizáciami WHO a ADI (Alzheimer’s Disease International) a pripomína sa od roku 1994. Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie a v súčasnosti sa stáva celospoločenským problémom. Prevenciou problémov s pamäťou je aktívna starostlivosť o svoju pamäť v podobe tréningov pamäte. Cieľom dňa je zvýšiť povedomie o tejto chorobe, jej dopade na rodiny, komunity, národy a zlepšiť poskytovanie služieb pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich opatrovateľom. Viac: https://www.ruvzpp.sk/aktuality-a-novinky/21-september-svetovy-den-alzheimerovej-choroby/

Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14375-21-oktober-svetovy-den-alzheimerovej-choroby