24. marec je Svetovým dňom boja proti tuberkulóze.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 24. marec za „Svetový deň boja proti tuberkulóze“. Kvalifikované odhady hovoria o tom, že ročne vzniká až osem miliónov nových prípadov TBC a 2,8 milióna osôb ročne umiera na choroby priamo alebo nepriamo súvisiace s TBC. Tuberkulóza je najrozšírenejšou chorobu na svete vôbec a predstavuje závažný medicínsky problém. Najviac tuberkulóznych ochorení je v rozvojových krajinách (Ázia, Afrika), podstatne menej ochorení je v rozvinutých krajinách (Severná Amerika, Európa).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13858-24-marec-je-svetovym-dnom-boja-proti-tuberkuloze