26. jún Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu - Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún ako Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987- vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí. UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému- posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.

Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14350-26-jun-medzinarodny-den-proti-zneuzivaniu-drog-a-nezakonnemu-obchodovaniu