3. december je medzinárodným dňom ľudí s postihnutím

Viac ako jedna miliarda ľudí, alebo približne 15% svetovej populácie, žije s nejakým druhom zdravotného postihnutia. Ľudia s postihnutím, ktorí predstavujú najväčšiu svetovú minoritu, často čelia bariéram, ktoré im bránia podieľať sa na všetkých aspektoch života v spoločnosti. Bariéry majú rôznu formu, vrátane tých, ktoré súvisia s fyzickým prostredím, informačnými a komunikačnými technológiami, alebo tie, ktoré vyplývajú z legislatívy alebo politiky, alebo zo spoločenských postojov a diskriminácie. Výsledkom je, že ľudia s postihnutím nemajú rovnaký prístup k spoločnosti alebo službám, vrátane zamestnania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, politickej účasti.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13929-3-december-je-medzinarodnym-dnom-ludi-s-postihnutim
1 Like