3. marec - Svetový deň počutia

Svetový deň počutia, alternatívne nazývaný aj Medzinárodný deň starostlivosti o sluch (World Hearing Day, International Ear Care Day) bol založený po prvej medzinárodnej konferencii zameranej na Prevenciu a liečbu porúch sluchu v Pekingu v roku 2007.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13951-3-marec-svetovy-den-pocutia