30. september - Svetový deň mlieka v školách -

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Viac o mlieku: https://polnoinfo.sk/nutricny-vyznam-mlieka/

Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14381-30-september-svetovy-den-mlieka-v-skolach