6. Pracovnej konferencie II. kliniky detí a dorastu a IV. Démantovho dňa sa zúčastnilo 230 účastníkov

Konferencia bola venovaná 101. výročiu narodenia prof. Démanta, významného pediatra, ktorý pôsobil aj ako prednosta detskej kliniky v Košiciach a bol aj dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12910-6-pracovnej-konferencie-ii-kliniky-deti-a-dorastu-a-iv-demantovho-dna-sa-zucastnilo-230-ucastnikov