Adolescentné oddelenie psychiatrickej kliniky UNLP má odpodstatnenie

V prvých mesiacoch fungovania adolescentného oddelenia I. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ, od septembra do decembra 2010, na tomto pracovisku v súvislosti s alkoholom vyšetrili 36 pacientov v adolescentnom vekuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9529-adolescentne-oddelenie-psychiatrickej-kliniky-unlp-ma-odpodstatnenie