Adresy výrobcov barlí

Hľadám adresy výrobcov predlakťových bariel na Slovensku a v ČR. Som majiteľom dizajnu "Prípravok na upevnenie ortopedickej pomôcky " Registrovaný pod číslom 27342 zo dňa 28.6.2007 Vestník ÚPV SR č 08/2007. ktorý ponúkam na využitie.