Afektívna porucha

Afektívna porucha je psychiatrický termín označujúci psychické ochorenie postihujúce náladu, emócie a celkový afekt. Tieto poruchy sú veľmi známe, zasahujú mnoho jednotlivcov a v psychiatrickej histórii patria medzi najskôr rozpoznané a klasifikovanéToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12062-afektivna-porucha