Afričania nahrádzali medzinárodnou pomocou vlastné financie na AIDS


(Admin Zzz.sk) #1

Miliardy dolárov, ktoré medzinárodné spoločenstvo po roky poskytovali chudobným krajinám Afriky na boj proti smrteľnej strate imunity AIDS, viedli v niektorých z nich ku kráteniu vlastných rozpočtových prostriedkov na zdravotníctvo a ich využitiu na iné účelyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7995-africania-nahradzali-medzinarodnou-pomocou-vlastne-financie-na-aids