Agresivita naša každodenná

Agresivita, čiže útočnosť, je istá forma správania sa, ktorá súvisí s emocionalitou a vôľovou stránkou človeka. Môže mať podobu a obsah slovného útoku inej osoby alebo priameho fyzického útoku na inú osobu. Hovoríme o verbálnej agresivite a fyzickej agresivite.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10000-agresivita-nasa-kazdodenna