Aj malé deti v predškolskom veku môžu mať depresiu

Už malé deti predškolského veku môžu trpieť depresiou, ktorá sa u nich prejavuje známkami introverzie, strachu a plachosti. Mnohé depresívne deti sú tiež agresívne.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1093-aj-male-deti-v-predskolskom-veku-mozu-mat-depresiu