Aj pri urologických ochoreniach je dôležitá prevencia a včasná diagnostika

Európsky týždeň urológie, ktorý každoročne organizuje Európska urologická asociácia a tentoraz pripadol na 17.-21. septembra, má upriamiť pozornosť verejnosti v jednotlivých krajinách na medicínsku oblasť, ktorá sa zaoberá ochoreniami močového ústrojenstva u oboch pohlaví a tiež pohlavných orgánov u mužov. Je príležitosťou upozorňovať ľudí na riziká urologických ochorení a dôležitosť ich včasnej diagnostiky a liečby.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12838-aj-pri-urologickych-ochoreniach-je-dolezita-prevencia-a-vcasna-diagnostika