Aj ÚDZS spúšťa pre krízovú situáciu v zdravotníctve špeciálne infolinky

V súvislosti so vzniknutou situáciou v zdravotníctve bude Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) monitorovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti so zameraním na regióny, ktorých sa týka vyhlásenie núdzového stavu v zdravotníctveToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11346-aj-udzs-spusta-pre-krizovu-situaciu-v-zdravotnictve-specialne-infolinky