Aj zvieratá liečia - animálna pomocná terapia

Animálna pomocná terapia (animal assisted therapy – AAT) patrí medzi alternatívne terapie. Poznatky veterinárnej etológie vytvárajú priestor pre uplatnenie AAT ako alternatívnej liečebnej metódy v humánnej medicínskej praxi. Pritom je využívaný vzťah medzi človekom a zvieraťom.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10828-aj-zvierata-liecia-animalna-pomocna-terapia