Ak poistenec neurobil ročné zúčtovanie ÚDZS mu môže dať pokutu najviac 5000 sk


(Admin Zzz.sk) #1

Pokiaľ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) dostane od zdravotnej poisťovne (ZP) oznámenie, že poistenec alebo platiteľ poistného nedodržal povinnosti súvisiace s ročným zúčtovaním, môže mu úrad uložiť pokutu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/772-ak-poistenec-neurobil-rocne-zuctovanie-udzs-mu-moze-dat-pokutu-najviac-5000-sk