Ak poistenec neurobil ročné zúčtovanie ÚDZS mu môže dať pokutu najviac 5000 sk

Pokiaľ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) dostane od zdravotnej poisťovne (ZP) oznámenie, že poistenec alebo platiteľ poistného nedodržal povinnosti súvisiace s ročným zúčtovaním, môže mu úrad uložiť pokutu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/772-ak-poistenec-neurobil-rocne-zuctovanie-udzs-mu-moze-dat-pokutu-najviac-5000-sk