Ak utrpí občan SR úraz v zahraničí, musí informovať svoju poisťovňu

Ak sa občanovi Slovenskej republiky stane úraz v zahraničí, mal by o tom rozhodne informovať poisťovňu, v ktorej je pre takýto prípad poistenýToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4782-ak-utrpi-obcan-sr-uraz-v-zahranici-musi-informovat-svoju-poistovnu