Ak žijete v domácnosti s fajčiarom, máte zvýšené riziko vzniku rakoviny

Ľudia žijúci v domácnosti s fajčiarom majú riziko vzniku karcinómu pľúc zvýšené až o 24 %. Toto riziko je ešte niekoľkonásobne vyššie v prípade dlhoročného spolužitia so silným fajčiarom.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3915-ak-zijete-v-domacnosti-s-fajciarom-mate-zvysene-riziko-vzniku-rakoviny