Akademický senát LF UK žiada odvolať riaditeľa FNsP Bratislava Potičného


(Admin Zzz.sk) #1

Akademický senát Univerzity Komenského 8. júna na svojom riadnom zasadnutí vzal na vedomie správu Akademického senátu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského,Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/903-akademicky-senat-lf-uk-ziada-odvolat-riaditela-fnsp-bratislava-poticneho