Ako dbať v lete o cievny systém

Prednostka Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. radí ľuďom s kardiovaskulárnymi problémami dbať v lete vo zvýšenej miere o ich cievny systém.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13621-ako-dbat-vlete-o-cievny-system