Ako sa dorieši situácia ohľadne miezd sestier, stále nie je MZ SR jasné

Do akej miery a akým spôsobom sa bude napĺňať nový zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, najmä v regionálnych nemocniciach, nie je ani po dnešnom rokovaní medzi zástupcami sestier a ministerstvom zdravotníctva jasnéToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12145-ako-sa-doriesi-situacia-ohladne-miezd-sestier-stale-nie-je-mz-sr-jasne