Ako zapojiť deti s Rettovým syndrómom do komunikácie? Rettov syndróm a využitie EyeGaze na komunikáciu.

Rettov Syndróm (RTT) je neuro-vývojová porucha, ktorá sa vyskytuje prevažne u dievčat a spôsobuje stratu vyjadrovacích rečových a jazykových schopností. Ovládanie počítača pohľadom (EyeGaze) je alternatívny spôsob komunikácie, ktorý ponúka osobe s Rettovým syndromom prístup k počítaču za účelom zábavných ale aj náučných aktivít.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13867-ako-zapojit-deti-s-rettovym-syndromom-do-komunikacie-rettov-syndrom-a-vyuzitie-eyegaze-na-komunikaciu