Akútny koronárny syndróm - ischemická choroba srdca (ICHS)

Ischemická choroba srdca (ICHS) je veľmi rozšírené ochorenie a v rozvinutých industrializovaných krajinách dnes predstavuje závažný celospoločenský zdravotnícky problém. Podstatou ochorenia je zhoršené prekrvovanie srdcového svalu, čo je spôsobené postupným zužovaním koronárnych tepien.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10843-akutny-koronarny-syndrom-ischemicka-choroba-srdca-ichs