Alergia – mor našej doby

Alergie možno označiť za mor našej doby! Keď rakúsky lekár Clemmens von Pirquet pred sto rokmi definoval alergiu ako negatívnu reakciu imunitného systému človeka, nemohol ešte tušiť, na koľko látok - od peľu cez kovy až po potraviny, srsť, chlpy a prach – budú dnes ľudia alergickí.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5250-alergia-mor-nasej-doby