Alergici musia rátať s vysokými koncentráciami peľu v ovzduší

Peľová sezóna jelše a liesky prekročí tento týždeň na väčšine územia Slovenska svoje maximum a denné koncentrácie ich peľu budú pomaly klesaťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9946-alergici-musia-ratat-s-vysokymi-koncentraciami-pelu-v-ovzdusi