Alergická nádcha


(Admin Zzz.sk) #1

Alergická nádcha patrí v súčasnosti medzi najčastejšie alergické ochorenia, ktorými trpí takmer tretina populácie. V celosvetovom meradle postihuje približne 15 percent ľudskej populácie, pričom najrizikovejšou skupinou sú mladí ľudia vo veku 15 – 30 rokovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5984-alergicka-nadcha