Alkoholik v rodine

Včera som sa stretla so zaujímavým prípadom, matka prišla s dieťaťom, ktoré malo psychické problémy - poruchu správania, selektívny mutizmus - hovorilo s kým mu to práve vyhovovalo a komplexne tzv. truc ataky - nerešpektovalo žiadne autority - svoju matku, mňa až na druhom mieste, ale mal tendenciu ešte aj biť svoju matku. V anamnéze som sa dopátrala, že ten chlapček / vek 4 roky a 1 mesiac / ubližuje svojmu súrodencovi / vek 1 rok /, lebo má naň dôvod žiarliť. Ale všetko mi to vychádza tak, že hlavným vinníkom je jeho otec - alkoholik, ktorý nie len slovne útočí na matku a dotyčné dieťa, ale aj brachiálne - teda nemá problém udrieť. Matka prišla s dieťaťom za mnou, že je choré a treba ho liečiť, ale problém je niekde inde a chorý je tiež niekto iný. Rodičia nenechajte tyranizovať seba aj svoje deti alkoholikom, ktorí nemajú úctu ani sami k sebe nie ešte k iným.