Alzheimerova choroba nie je len ochorením starých ľudí

Strata pamäti, ťažkosti s bežnými prácami a rečou, dezorientácia v čase a priestore, zhoršujúci sa úsudok či abstraktné myslenie - to sú príznaky najčastejšieho typu demencie, Alzheimerovej choroby (ACH)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5359-alzheimerova-choroba-nie-je-len-ochorenim-starych-ludi