Ambulantný facelifting – kombinácia intenzívneho pulzného svetla a Nd: Yag lasera - novinka pri liečbe vrások

Neablatívne techniky omladzovania, ktoré pre pacienta neznamenajú vyradenie z pracovného procesu, exsudáciu, tvorbu chrást a dlhodobé pretrvávanie erytému sa stávajú stále populárnejšími.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1283-ambulantny-facelifting-kombinacia-intenzivneho-pulzneho-svetla-a-nd-yag-lasera-novinka-pri-liecbe-vrasok