Anaplazmóza – málo známe ochorenie prenášané kliešťami

Anaplazmóza je infekčné ochorenie ľudí a zvierat, ktoré spôsobuje baktéria Anaplasma phagocytophilum. Prenášačom anaplazmózy je kliešť obyčajný (Ixodes ricinus), ktorý je rozšírený takmer na celom území Slovenska.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11591-anaplazmoza-malo-zname-ochorenie-prenasane-kliestami