Andreas Vesalius (1514 – 1564)

Andreas Vesalius sa narodil 31. decembra 1514 v Bruseli. Pochádzal z nemeckej rodiny, ktorá sa pôvodne nazývala Witing. Vasaliov otec bol osobným lekárnikom cisára Karola V. Po detstve v Bruseli odišiel Vesalius v roku 1533 študovať medicínu do Paríža, kde sa oboznámil s dielom Galena a iných antických autorít a začal sa zaoberať najmä anatómiouToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10555-andreas-vesalius-1514-1564