ANS navrhla prepracovať návrh minimálnej verejnej siete nemocníc

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) navrhuje prepracovať návrh nariadenia vlády o minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na prepracovaní návrhu by sa mali zúčastniť aj odborníciToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3069-ans-navrhla-prepracovat-navrh-minimalnej-verejnej-siete-nemocnic