Antibiotiká v humánnej a veterinárnej medicíne

Objav a zavedenie antibiotík do klinickej praxe nepochybne patrí k najvýznamnejším udalostiam dvadsiateho storočia – aj preto sa toto storočie označuje ako „storočie antibiotík“. Pôvodne sa antibiotiká používali iba na liečbu infekčných chorôb u ľudí, no čoskoro sa začali uplatňovať aj vo veterinárnej medicíne, v poľnohospodárskej prvovýrobe, či v akvakultúre.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10631-antibiotika-v-humannej-a-veterinarnej-medicine

Mnohé lieky ponúkané farmakologickým priemyslom majú často nepriaznivé vedľajšie účinky, ktoré spôsobujú ďalšie ochorenia. „Liečba“ farmaceutickými produktmi, ktorá by sa dala nazvať v mnohých prípadoch skôr potláčaním dôsledkov choroby ako liečbou, je u mnohých chorôb neúčinná, alebo dokonca spôsobuje závislosť. A pritom existuje možnosť lacnej a účinnej liečby bez vedľajších účinkov.