Arabskí lekári Rhazes, Haly Abbas, Abulcasis


(Admin Zzz.sk) #1

I keď sa stredoveká lekárska veda opierala o poznatky Hippokrata a Galena, najväčší príspevok do rozvoja medicínskeho poznania tej doby priniesli arabskí lekári: Rhazes, Haly Abbas, Abulcasis a najmä AvicennaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8702-arabski-lekari-rhazes-haly-abbas-abulcasis