ASL SR si nechala vypracovať právne analýzy zmlúv lekárov pohotovostí


(Admin Zzz.sk) #1

Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR si nechala vypracovať právne analýzy, aký typ zmluvy je pre lekárov lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) s poskytovateľmi najlepší. Ešte pred časom totiž avizovala, že vo všetkých regiónoch, kde sú lekári sú súčasnou situáciou ohľadne LSPP nespokojní, poveria zástupcu, ktorý bude riešiť všetky otázky za nichToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7026-asl-sr-si-nechala-vypracovat-pravne-analyzy-zmluv-lekarov-pohotovosti