ASL: Zákon o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach je politické rozhodnutie

súkromných lekárov SR (ASL SR) považuje návrh zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach za politické rozhodnutie. Jeho zámerom je zmeniť postavenie akciových spoločností Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) na verejnoprávne inštitúcie. Uviedol to prezident ASL SR Ladislav Pásztor.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2203-asl-zakon-o-verejnopravnych-zdravotnych-poistovniach-je-politicke-rozhodnutie

Myslím si, že zavedením zákona o prepoistení dôchodcov a deti do všeobecnej poisťovne je hrubé porušovanie základných ľudských práv.Bolo by vhodné pouvažovať prečo majú byť tieto dve poisťovne zvýhodnené, keď dostávajú zbytočné dotácie štátu, vôbec sa nesnažia zlepšovať služby,prečo sa nedá možnosť aj pre iné neštátne poisťovne, aby za týchto poistencov dostávali platby, veď oni si musia všetko zabezpečiť zo svojho rozpočtu a štátne poisťovne to dostávajú automaticky, preto majú vo všetkých okresoch pobočky dokonale vybavené. Je to diskriminácia poisťovni ale aj manipulácia s poitencami, ktorí sa nemôžu brániť a to dôchodcovia a deti. veď je hanbou pre túto spoločnosť, keď vYsokoškolskí pracovníci dostávajú dôchodky 8000 Sk a pritom pomáhali občanom pri ich ťažkostiach, je to aj môj prípad,a teraz keď som spokojná s neštátnou poisťovnov, má niekto núti prestúpiť do tej štátnej.ASko je možné, že všeobecná poisťovňa aby si udržala pacientov v nemocnici zvýšila príspevky na starostlivosť a iná neštátna nemá túto možnosť.