Asociácia klinických laboratórií víta nového člena, Pathway Genomics

Pathway Genomics, laboratórium pracujúce v segmente genetického testovania, ktoré sa špecializuje na testovanie reakcie na výživu a cvičenie, dedičné choroby, reakciu na predpísané lieky a riziká súvisiace so zdravotným stavom, sa stalo členom Americkej asociácie klinických laboratórií (ACLA)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11789-asociacia-klinickych-laboratorii-vita-noveho-clena-pathway-genomics