Asociácia na ochranu práv pacientov oslavuje 20 rokov

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) vznikla s myšlienkou spájania síl jednotlivých pacientskych organizácií, ktoré pomáhajú pacientom s rozličnými diagnózami. V súčasnosti ich združuje už takmer päťdesiat. „V uplynulých mesiacoch sme v mene pacientov intenzívne riešili problémy, ktoré priniesla pandémia COVID-19,“ hovorí PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Práca AOPP má však už 20-ročnú históriu. „Aktívne sa zapájame do procesov zmien a inovácií prospešných pre pacientov. V súčasnosti prispievame k tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických, ako aj preventívnych postupov, od ktorých by sa mal odvíjať manažment pacienta v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ dodáva Lévyová. Ako doplnila, dôležitou témou posledného obdobia je aj poskytovanie dlhodobej starostlivosti, v rámci ktorej sa AOPP podieľalo na príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti. Lévyová preto verí, že návrhy pacientov budú zohľadnené pri príprave samostatného zákona, po ktorom na Slovensku volajú už roky.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14451-asociacia-na-ochranu-prav-pacientov-oslavuje-20-rokov