Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast protestuje proti zavádzaniu verejnosti ministerstvom zdravotníctva

Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast SR (ďalej len „AVLDD“) sa dôrazne ohradzuje voči klamlivým tvrdeniam Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“), ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.health.gov.skToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11726-asociacia-vseobecnych-lekarov-pre-deti-a-dorast-protestuje-proti-zavadzaniu-verejnosti-ministerstvom-zdravotnictva