Autizmus je záťažou nielen pre pacienta, ale aj jeho blízke okolie

S cieľom upriamiť pozornosť spoločnosti na narastajúcu globálnu zdravotnú krízu v autizme schválilo Valné zhromaždenie OSN 2. apríl za Svetový deň informovanosti o autizmeToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4156-autizmus-je-zatazou-nielen-pre-pacienta-ale-aj-jeho-blizke-okolie