AVLDD: VŠZP a SZP v svojich nových dodatkoch k zmluvám s poskytovateľmi diskriminujú všeobecných lekárov pre deti a dorast

Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná poisťovňa napriek tomu, že deklarujú rovnosť prístupu ku všetkým poskytovateľom v svojich dodatkoch k zmluvám zvyšujú priemernú kapitačnú platbu u všeobecných lekárov pre deti a dorast VšZP o 7,4 % a SZP len o 5,2 % na rozdiel od iných



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2021-avldd-vszp-a-szp-v-svojich-novych-dodatkoch-k-zmluvam-s-poskytovatelmi-diskriminuju-vseobecnych-lekarov-pre-deti-a-dorast